Den store sal pyntet op til fest - bordene kan stå på mange forskellige måder, så der er plads til både siddende spisning og dans.Sommer fest

 - med åbent til lille sal

Høstfest med dans

Alrø - øen i fjorden