Mange af Alrøs beboere arbejder udenfor øen, men her er lidt om de erhverv, der drives på øen.

Hedegården


Historie


Hedegården (Alrøvej 336) ejes af Peder og Annette Liboriussen og ligger i den østlige ende af øen. 


Tilbage i 1600-tallet var alle øens gårde kongens – undtagen præstegården.

Kongen gav i 1669 jorden til en købmand, Jacob Madsen, som var storkøbmand og borgmester på Christianshavn. som tilbagebetaling for selveste Børsen. Børsen havde været pantsat til købmanden, da riget fattedes penge.

Jorden gik i arv fra købmanden og spredtes blandt hans efterkommere. Men Just Rosenmejer, gift med købmandens barnebarn, forsøgte at samle den igen på sine egne hænder.

Ni gårde købte han af sin svigerfar, købmandens søn. I 1721 ejede Just Rosenmejer 19 af øens 20 gårde. Just Rosenmejer døde i 1725 men mange af hans efterkommere blev på Alrø, på gårde, de havde arvet efter ham. Helt til i dag bor der efterkommere på den samme jord.  Som Peder Liboriussen, 10. generation på Alrø.


Just Rosenmejers gravsten kan ses inde i Alrø kirke – ved vest gavlen, til venstre for orgelet.


Den oprindelige Hedegård, som var en firlænget bindingsværksgård, nedbrændte i 1976.


Nutiden


Hedegården og Eskely (Alrøvej 342), som er naboejendommen, drives som en traditionel malkekvæggård. Der er 80 røde og sortbrogede køer, der leverer mælk til Arla og slagtedyr til Danish Crown. Derudover dyrkes ca. 200 ha planteavl. 


Gårdens køer og kvier sørger endvidere for afgræsning af Alrøs strandenge og bidrager derfor til den varierede fuglebestand langs Alrøs kyst. Salg af galloway kød til private


En lille flok galloway kødkvæg græsser på Alrøs østlige enge og marker. Galloway kvæg er verdens ældste hornløse kvægrace og er eminent til afgræsning af naturarealer på en skånsom måde. Galloway er robuste og må gå ude året rundt. De er nøjsomme og laver kvalitetskød på arealer, hvor andre racer ikke kan leve. Da dyrene vokser langsomt bliver kødet fint marmoreret.


Racen findes i flere farver, fra almindelig sort til dun (lys beige) og rød, sortbæltede samt hvide med sorte eller røde markeringer. Vi forsøger at have så mange forskellige farver i bestanden. Lige nu har vi en hvid tyr med sorte ører, der forhåbentlig giver flere hvide kalve i 2020.


Tyrene slagtes, når de er ca. 18 måneder gamle og sælges som kvarte dyr – ca. 45-55 kg kød/ben. Kødet er blandet fra for- og bagparti. Kødet leveres fint parteret og lige til at putte i poser og i fryseren.Skal afhentes på Alrø.


Henvendelse til Peder Liboriussen på 21461098