BETINGELSER FOR LEJE AF ALRØ FORSAMLINGSHUS


Alrø Forsamlingshus udlejes kun til personer, der er myndige og i stand til at indgå juridisk bindende aftale.

Ved indgåelse af aftale om leje af forsamlingshuset fremsendes lejekontrakt i 2 eksemplarer. Lejemålet gælder, når kopien af den fremsendte lejekontrakt er returneret med lejers underskrift og depositum indbetalt i Jyske Bank, reg. nr. 7250, konto nr. 1381049, senest 10 dage efter kontraktudstedelsen. Depositum tilbageføres efter lejemålets ophør, dog med fradrag for eventuel manglende oprydning/rengøring og/eller ituslået service.

Lejebeløbet og slutrengøring indbetales senest 6 uger før lejemålets begyndelse. Ved afbud efter indbetaling af lejeafgiften refunderes kun rengøringsgebyret.

Huset skal afleveres som angivet i oprydningsvejledning, der følger med lejekontrakten, elles er lejer erstatningspligtig. Ved undladelse af eller ved manglende oprydning foretages fradrag i det indbetalte depositum. Liste med erstatningspriser for ødelagt eller ituslået service er ophængt i køkkenet.

Lejer er indforstået med, at Alrø Forsamlingshus er et røgfrit hus. 

Borde og stole må ikke komme udenfor forsamlingshuset. Petanquebanen må kun benyttes til petanque – ikke som parkeringsplads. Camping må kun finde sted på det sydøstligste hjørne af boldbanen, dvs. så langt fra naboen som muligt.