BETINGELSER FOR LEJE AF ALRØ FORSAMLINGSHUS


Alrø Forsamlingshus udlejes kun til personer, som er myndige, d.v.s. er fyldt 18 år og dermed i stand til at træffe aftale med juridisk gyldighed. Ved indgåelse af aftale om leje af Forsamlingshuset fremsendes en kontrakt i to eksemplarer. Lejemålet gælder, når kopien af den fremsendte kontrakt er returneret med lejers underskrift samt depositum indbetalt i Jyske Bank, reg. nr. 7250, konto nr. 138104-9 senest én uge efter kontraktudstedelsen. Ved afbud efter indbetaling af lejeafgiften refunderes kun rengøringsgebyret.


Med mindre andet er aftalt, løber lejemålet fra kl. 12.00 til kl. 09.00 den følgende dag. Ønskes huset en halv dag før eller efter lejedatoen, opkræves yderligere halvdelen af 1 dags leje.


Huset skal afleveres i rengjort stand som ved modtagelsen, ellers er lejer erstatningspligtig. Med kontrakten fremsendes en rengøringsvejledning, som bedes overholdt. Ved undladelse eller manglende rengøring vil en del af det indbetalte depositum blive tilbageholdt til dækning af ekstra rengøring.


Lejer er forpligtet til at overholde lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer. Se i øvrigt opslag i forsamlingshuset.


Borde og stole må ikke komme uden for forsamlingshuset.

Liste med erstatningspriser for ødelagt eller ituslået service er ophængt i køkkenet.


Alrø - øen i fjorden